Om Abloom Play

Abloomplay er en ny og spennende strømmetjeneste fra organisasjonen Abloom. Her kan du se kvalitetsinnhold som dokumenterer, animasjonssnutter og annet. 

Om organisasjonen Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede, og deres pårørende. 

Abloom jobber med å bryte skadelige tabuer som rammer mennesker med funksjonsnedsettelser. Disse skadelige tabuene fører til sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Ablooms visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt.

Les mer om Abloom her.